ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Οι Υπηρεσίες μας

Πιστοποιήσεις - Διακρίσεις

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO-9001:2015 από την EUROCERT (αρ. πιστ. 2296/Δ) για ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, ενεργειακές μελέτες επενδύσεων παραγωγής ενέργειας, μελέτες εφαρμογής ενεργειακών επενδύσεων και επίβλεψη υλοποίησης ενεργειακών επενδύσεων.

Το Εργαστήριο Μετρήσεων και Διακριβώσεων (ΕΜΔ) της εταιρίας είναι διαπιστευμένο κατά ISO-17025 από τον ΕΣΥΔ (αρ.πιστ.751-3) στο πεδίο της μέτρησης αιολικού δυναμικού για αιολικούς σταθμούς, μέτρησης καμπύλης ισχύος ανεμογεννητριών και διακρίβωσης κυπελλοφόρων ανεμομέτρων.

Το Εργαστήριο Μετρήσεων Απαερίων εκπομπών σταθερών πηγών είναι επίσης διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO-17025 (αρ.πιστ.751-3) στα πεδία αερίων εκπομπών.

Το Εργαστήριο Δοκιμών Δομικών της εταιρίας είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ (αρ.πιστ. 926-2) για δοκιμές απόδοσης και ασφάλειας σε θερμαντήρες χώρου (τζάκια, σόμπες και ανοιχτές εστίες στερεών καυσίμων, πελλέτας)