ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Αξιολόγηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων (due diligence).

Η ΕΣΤΙΑ, έχοντας συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών είναι ο ιδανικός συνεργάτης για την αξιολόγηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. Η ΕΣΤΙΑ παρέχει πλήρεις και προσανατολισμένες στον πελάτη υπηρεσίες αξιολόγησης μικρών υδροηλεκτρικών είτε αυτοί βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης, είτε στη φάση της λειτουργίας -asset evaluation-.