ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Διακρίβωση ανεμομέτρων

Διακρίβωση ανεμομέτρων

Η ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι και Μηχανικοί Α.Ε. διαθέτει ιδιόκτητο εργαστήριο με αεροσήραγγα, στο οποίο διακριβώνονται κυπελλοφόρα ανεμόμετρα προς χρήση σε ανεμολογικές μετρήσεις. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO-17025 από τον ΕΣΥΔ (αρ.πιστ.751-3) και διεξάγει ετησίως πλήθος διακριβώσεων για τους πελάτες του. Η υψηλή τεχνογνωσία του προσωπικού, ο σύγχρονος και υψηλής ακρίβειας εξοπλισμός καθώς και η διαπίστευση του εργαστηρίου εξασφαλίζουν τη μέγιστη ακρίβεια των διακριβώσεων, παρέχοντας στους πελάτες τη μέγιστη βεβαιότητα στην τελική μέτρηση με πλήρως τεκμηριωμένα πιστοποιητικά διακρίβωσης.