ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΕΣΤΙΑ σύμβουλοι & μηχανικοί Α.Ε., εξαιτίας της ολοκληρωμένης και πολυετούς δραστηριοποίησής της στο χώρο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων με στόχευση στην αειφόρο ανάπτυξη. Η συμβολή της ΕΣΤΙΑ είναι καθοριστική είτε στον συνολικό σχεδιασμό μεμονωμένων επιχειρήσεων είτε στο σχεδιασμό περιοχών αναφορικά με την αειφορία σε συνεργασία και με φορείς εξειδικευμένους σε παρεμφερή αντικείμενα όπως π.χ. ορθές γεωργικές πρακτικές, μεταποίηση, τουρισμός, μεταφορές, προστασία φυσικού περιβάλλοντος κ.λ.π.