ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΕΣΤΙΑ σύμβουλοι και μηχανικοί Α.Ε.  παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη,  μελέτη,  αδειοδότηση  και υλοποίηση  σταθμών παραγωγής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια . Η ηλιακή ενέργεια είναι άμεσα διαθέσιμη, άφθονη και ιδιαίτερα προσιτή στα περισσότερα γεωγραφικά πλάτη & μήκη. Η αξιοποίησή της είναι δυνατή είτε με την μορφή ηλεκτροπαραγωγής (ΦΒ) είτε με την μορφή θερμικής παραγωγής ατμού-θερμού νερού-αέρα, και έχει πλήθος εφαρμογών σε συνδυασμό με συμβατικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.  

Από το 2006 που νομοθετικά επετράπη η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές τόσο στην σχετική νομοθεσία, όσο και στην αγορά ηλιακών συστημάτων.

Η ΕΣΤΙΑ έχει εμπειρία στην ενσωμάτωση ΑΠΕ στις ανάγκες των πελατών της: επενδυτές, ιδιώτες με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, βιομηχανίες & βιοτεχνίες υψηλού ενεργειακού κόστους, ξενοδοχεία με στόχο την «πράσινη σήμανση», κτίρια τριτογενούς τομέα «σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» (ΖΕΒ), κατοικίες με συνδυασμό γεωθερμίας και ηλιακής ενέργειας κλπ.