ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Μετρήσεις αιολικού δυναμικού με ιστούς

Η ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι και Μηχανικοί Α.Ε. κατέχει πολυετή πείρα στις μετρήσεις αιολικού δυναμικού με ανεμολογικούς ιστούς για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό επενδύσεων αιολικών σταθμών. Το Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων της εταιρίας έλαβε την πρώτη διαπίστευση κατά ISO-17025 στο πεδίο μέτρησης αιολικού δυναμικού από τον γερμανικό οργανισμό DAR (Deutscher Akkreditierungs Rat, αρ. πιστ. DAP-PL-4159.00) το 2007, και μετέβη χωρίς διακοπή σε αντίστοιχη διαπίστευση από τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) με τρέχων αριθμό πιστοποίησης 751-3. Το Εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει μετρήσεις της μέγιστης δυνατής ακρίβειας, με χρήση σωληνωτών ή δικτυωτών ιστών, σε ύψη που κυμαίνονται μεταξύ 10 και 100 μέτρων ακόμη και στις πιο απαιτητικές και δυσπρόσιτες τοποθεσίες. Το σύνολο του εξοπλισμού και της μεθοδολογίας εναρμονίζεται πλήρως με τα πιο απαιτητικά και σύγχρονα διεθνή πρότυπα, παρέχοντας στους πελάτες του εργαστηρίου πιστοποιημένες μετρήσεις και τεκμηριωμένες αναφορές, πλήρως αποδεκτές από τράπεζες και επιχειρηματικά σχήματα.

Η εμπιστοσύνη που έχει δείξει ο μεγάλος αριθμός πελατών του εργαστηρίου για την εγκατάσταση περισσοτέρων των 300 ανεμολογικών ιστών σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρέχοντας ακριβή δεδομένα και υψηλή διαθεσιμότητα μετρήσεων ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, αποτελεί παράγοντα διασφάλισης της επένδυσης που επιθυμεί να υλοποιήσει κάθε επενδυτής και πελάτης του εργαστηρίου.