ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Ανάπτυξη και αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Η ΕΣΤΙΑ έχει αδειοδοτήσει αρκετούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ορισμένοι από τους οποίους ήδη λειτουργούν. Γνωρίζει το σύνολο των διαδικασιών αδειοδότησης και παρακολουθεί όλες τις σχετικές εξελίξεις. Όλη η εργασία γίνεται από το τμήμα αδειοδότησης της Εταιρείας συσσωρεύοντας τεράστια εμπειρία. Από αυτές τις υπηρεσίες της ΕΣΤΙΑ επωφελήθηκαν πολλοί επενδυτές οι οποίοι ανέπτυξαν έτσι δραστηριότητα στο χώρο της υδροηλεκτρικής ενέργειας.