ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ

Η ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι και Μηχανικοί Α.Ε. σε συνεργασία με καταξιωμένο φορέα του εξωτερικού, την ENFOR A/S παρέχει υπηρεσίες και λογισμικό πρόβλεψης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα (Α/Π) (όπως και ΦΒ σταθμούς). Η πρόβλεψη ηλεκτρικής παραγωγής από Α/Π είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία το ενεργειακού συστήματος με μεγάλο αριθμό Α/Π και ευαίσθητων καταναλωτών. Η πρόβλεψη παραγωγής αφορά τόσο τους συμμετέχοντες στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, όσο και τους λειτουργούς του συστήματος, που οφείλουν να κατανοήσουν την επίδραση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.

Η ακριβής πρόβλεψη ηλεκτρικής παραγωγής από Α/Π είναι απαραίτητη για τους παραγωγούς και τους εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά στον ημερήσιο προγραμματισμό. Αυξάνοντας την ακρίβεια πρόβλεψης, μπορούν οι παραγωγοί και οι έμποροι να μειώσουν τα κόστη εξισσορόπησης και τα πρόστιμα.

Η ENFOR A/S παρέχει λύσεις πρόβλεψης και βελτιστοποίησης για τον ενεργειακό τομέα. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι έμποροι ενέργειας, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής χρησιμοποιούν λύσεις ENFOR για την πρόβλεψη της αιολικής ενέργειας, της ηλιακής ενέργειας, της υδροηλεκτρικής ενέργειας, της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, καθώς και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων τηλεθέρμανσης. Με έδρα τη Δανία και προερχόμενη το 2006 ως spin-off από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας (TUD), η εταιρεία έχει μια σταθερή επιχειρησιακή λειτουργία παρέχοντας υπηρεσίες σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.