ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Η ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι και Μηχανικοί Α.Ε. παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη, μελέτη, αδειοδότηση και υλοποίηση Μικρών ΥδροΗλεκτρικών Σταθμών -ΜΥΗΣ- παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.