ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Βιομάζα ονομάζουμε κάθε οργανικό υλικό που δημιουργείται με φυσικό τρόπο και χωρίς ή ελάχιστη ανθρώπινη επέμβαση. Παραδείγματα είναι το ξύλο,  αγροτικά & γεωργικά υπολείμματα (στελέχη φυτών, άχυρο, κελύφοι κλπ), ζωϊκή κοπριά, αστικά απόβλητα κλπ.  Πολλά είδη βιομάζας μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για παραγωγή θερμικής ή/και ηλεκτρικής ενέργειας (waste to energy) , ειδικά όταν περιέχουν μικρό ποσοστό νερού. 

Βιοαέριο είναι το αέριο μίγμα που προκύπτει από βιομάζα υψηλής περιεκτικότητος σε νερό (>80%), μέσω κατάλληλης αναερόβιας διεργασίας, και περιέχει κάποιο καύσιμο αέριο π.χ. CH4, H2, CO, C2H6 κλπ. 

Η βιομάζα και το βιοαέριο είναι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και παράγονται με φυσικό τρόπο στους κύκλους της φύσης (κύκλος άνθρακα, κύκλος νερού, αζώτου κλπ)

Λίστα Ενημέρωσης

Προσθέστε το email σας για να ενημερώνεστε αυτόματα για τα νέα της εταιρίας μας.