ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Υβριδικοί Σταθμοί Ηλιακής ενέργειας

Είναι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με την ηλιακή και επιπλέον μία ή περισσότερες ενεργειακές πηγές. Υβριδικοί σταθμοί με ΑΠΕ ή ορυκτά καύσιμα βρίσκουν εφαρμογή στα κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (Nearly Zero Energy Building, NZEB). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/EU, όλα τα νεόδμητα κτίρια μετά το 2020 θα πρέπει να είναι Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Βασικό εργαλείο αυτού του στόχου είναι οι Υβριδικοί σταθμοί ηλιακής ενέργειας.