ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΕ

Η ΕΣΤΙΑ έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ για λογαριασμό μικρών ή μεγάλων επενδυτών οι οποίοι θέλουν είτε να εισέλθουν στην αγορά των ΑΠΕ είτε να ενισχύσουν τη θέση τους μέσα σε αυτήν. Η συνεργασία με την ΕΣΤΙΑ αφορά είτε το σύνολο των δράσεων που απαιτούνται είτε τμήμα τους ανάλογα με τις ανάγκες των επενδυτών – εξεύρεση τοποθεσιών, συνεργασίες με τρίτους, επιχειρηματικά σχέδια, συνεργασία με Τράπεζες για χρηματοδότηση των έργων, αδειοδότηση, μελέτες, συνεργασία με προμηθευτές εξοπλισμού, με εργολάβους, συντήρηση έργου, κλπ. Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι παρακάτω περιπτώσεις που ολοκληρώθηκαν από την Εταιρεία.

-          Νεοεισερχόμενη εταιρεία στον χώρο των ΑΠΕ.

-          Ανάπτυξη έργων για φορέα, μεταβίβαση των έργων σε επενδυτή.

-          Δραστηριότητα σε άλλο τομέα της αγοράς, έναρξη νέας δραστηριότητας στις ΑΠΕ

 

Νεοεισερχόμενη εταιρεία στον χώρο των ΑΠΕ

Φορέας με επιθυμία να εισέλθει στον χώρο των ΑΠΕ απευθύνθηκε στη ΕΣΤΙΑ σύμβουλοι και μηχανικοί Α.Ε. Η ΕΣΤΙΑ ανέλαβε την εξεύρεση  τοποθεσιών, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των επιχειρηματικού σχεδίου του πελάτη της.  Υλοποιήθηκαν οι αρχικές προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου. Σήμερα ο πελάτης διαθέτει φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε λειτουργία συμμετέχοντας πλέον στην αγορά των ΑΠΕ.

 

Ανάπτυξη έργων για φορέα, μεταβίβαση των έργων σε επενδυτή

Φορέας με έργα ΑΠΕ σε εξέλιξη -αιολικά πάρκα της τάξης των 75 MW- επιθυμεί την μεταβίβασή τους λόγω αλλαγής του επιχειρηματικού του προσανατολισμού.  Η ΕΣΤΙΑ με τους συνεργάτες της προετοιμάζει την παρουσίαση των έργων, βρίσκει ενδιαφερόμενους επενδυτές, συνεργάζεται μαζί τους για τη διαδικασία μεταβίβασης των έργων και τελικά επιτυγχάνεται η μεταβίβασή τους. Τα έργα έχουν ήδη κατασκευαστεί.