ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Αξιολόγηση έργων αιολικής ενέργειας (Due diligence)

Η ΕΣΤΙΑ, έχοντας συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας αιολικών σταθμών είναι ο ιδανικός συνεργάτης για την αξιολόγηση έργων αιολικής ενέργειας σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. Η ΕΣΤΙΑ παρέχει πλήρεις και προσανατολισμένες στον πελάτη υπηρεσίες αξιολόγησης αιολικών σταθμών είτε αυτοί βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης, είτε στη φάση της λειτουργίας -asset evaluation-. Ακόμα προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες προσδιορισμού απωλειών ενέργειας είτε λόγω συντήρησης/βλάβης ανεμογεννητριών είτε λόγω ελλιπούς λειτουργίας τους με στόχο την ανάκτηση της μέγιστης δυνατής απόδοσης από τον αιολικό σταθμό.