ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΦΒ 448,2 kW

Επιεδάφιο ΦΒ πάρκο στην Μεσούνη Δήμου Κομοτηνής, Νομού Ροδόπης, με σταθερές βάσεις αλουμινίου, σε πέλματα σκυροδέματος, ΦΒ συλλέκτες CONERGY, inverter βιομηχανικού τύπου CONERGY, Υποσταθμό Μ.Τ. και σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου.