ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Μελέτες αιολικού δυναμικού & χωροθέτηση αιολικών σταθμών

Η  εταιρεία  έχει  μακρόχρονη και  πολύπλευρη  εμπειρία  στην  μελέτη  αιολικού  δυναμικού  για  την  εγκατάσταση &  χωροθέτηση   αιολικών  σταθμών.   Έχει  υλοποιήσει  πλήθος  μελετών  και  χωροθετήσεων  αιολικών  σταθμών  σε  κάθε  είδους  τοποθεσία,  σύνθετης  τοπογραφίας, μεγάλο  μέρος  των  οποίων  υλοποιήθηκε  και  λειτουργεί  πολλά  έτη  επαληθεύοντας  τις προβλέψεις  ενεργειακής  απόδοσης.   Μερικά  παραδείγματα  μπορείτε  να  δείτε  εδώ. Χρησιμοποιούνται  εξειδικευμένοι  κώδικες  υπολογιστικής  ανάλυσης  δοκιμασμένοι  επί  έτη  σε  πραγματικές  συνθήκες  σε  συνδυασμό  με  μεθοδολογίες  που  έχουν  αναπτυχθεί  από  την  πολύχρονη  εμπειρία  της ΕΣΤΙΑ.  Οι  μελέτες  της  Εταιρείας  είναι  αποδεκτές από  Τράπεζες  και  Χρηματοδοτικούς  φορείς.Επισυναπτόμενα αρχεία