ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Μετρήσεων (Ε.Π.Μ.)

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Μετρήσεων (Ε.Π.Μ.)

 

Αντικείμενο  του εργαστηρίου είναι η  παροχή  διαπιστευμένων υπηρεσιών δειγματοληψίας και μετρήσεων σε  συνεργασία  με  αναλυτικά  εργαστήρια  του  εξωτερικού,  σύμφωνα με το πρότυπο EN 17025:2005. To  E.Π.Μ.  εφαρμόζει  διεθνή πρότυπα CEN ή ISO με χρήση ιδιόκτητου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Το πεδίο διαπίστευσής του μπορεί να βρεθεί εδώ

Ενδεικτικά πεδία μετρήσεων :

  • Ολικός οργανικός C (αέρια φάση)
  • Ισοκινητική δειγματοληψία σε απαγωγούς αερίων
  • Δειγματοληψία & μέτρηση O 2 , CO, CO 2 , NOx (αέρια φάση)
  • Δυναμικό Παραγωγής Βιοαερίου (υγρή φάση, DIN 38414 part8)
  • Περιεκτικότης παραγόμενου Βιοαερίου (CH 4 , CO 2 , O 2 , H 2 S)
  • Συνολικά στερεά, TS (υγρή φάση)
  • Περιεκτικότης σε Σωματίδια (αέρια φάση)
  • Θερμοκρασία-Πίεση (αέρια φάση)
  • Χημικές αναλύσεις με μέθοδο Υγρής Χρωματογραφίας (υγρή φάση)
  • pH


Λίστα Ενημέρωσης

Προσθέστε το email σας για να ενημερώνεστε αυτόματα για τα νέα της εταιρίας μας.