ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΦΒ 100,0 kW

Επιεδάφιο ΦΒ πάρκο στους Κ. Απόστολους του Δήμου Κιλκίς, Νομού Κιλκίς, με ιχνηλάτες δύο αξόνων χαλύβδινους υδραυλικής κίνησης, σε βάσεις σκυροδέματος, ΦΒ συλλέκτες SHARP, inverter βιομηχανικού τύπου SOLARMAX, αστρονομικό σύστημα ιχνηλάτισης και σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου.