ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Μελέτες κατασκευής αιολικών σταθμών

Η ΕΣΤΙΑ έχει αναπτύξει εξειδικευμένη ομάδα για τις μελέτες κατασκευής των αιολικών σταθμών. Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν π.χ. από την οδοποιία, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των ανεμογεννητριών, τη μελέτη των θεμελιώσεων των ανεμογεννητριών μέχρι τη μελέτη του δικτύου διασύνδεσης του αιολικού σταθμού με το δίκτυο ή τον Υποσταθμό διασύνδεσης. Η ΕΣΤΙΑ έχει ολοκληρωμένη εικόνα όλων των απαιτήσεων της κατασκευής των αιολικών σταθμών και των έργων υποδομής έχοντας αρκετά έργα της σε λειτουργία. Η μελέτη κατασκευής από την ΕΣΤΙΑ προσφέρει στον επενδυτή βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα και ευελιξία στην επιλογή εργολάβων για την κατασκευή του έργου με θετικό αποτέλεσμα στο τελικό κόστος κατασκευής.