ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Μονάδα βιοαερίου 250kWel - Καρανίκας Ε.Π.Ε.

Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 250 kWel σε χοιροτροφείο της Ημαθίας, είναι η τρίτη πανελλαδικά μικρού μεγέθους μονάδα που αξιοποιεί λύματα χοιροτροφείου και υπολείμματα ζωοτροφών, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , θερμότητας και λιπάσματος. Η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η θερμότητα καταναλώνεται στον αναερόβιο αντιδραστήρα για την παραγωγή του βιοαερίου και τον χειμώνα στην θέρμανση των θαλάμων του χοιροτροφείου ( μαιευτήρια, απογαλακτισμός). Το λίπασμα χρησιμοποιείται για γεωργικές καλλιέργειες ζωοτροφής. Η μονάδα βιοαερίου συνδέθηκεμε το δίκτυο της ΔΕΗ στις 20/06/2013, οπότε λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Το πρώτο έτος λειτουργίας παρήγαγε περίπου 1.200.000 kWh καθαρής ενέργειας, με στόχο τις 2.100.000 kWh ετησίως ετησίως και εξοικονόμηση 280.000 kWh πετρελαίου θέρμανσης. Είναι εγκατεστημένη  εντός του γηπέδου του χοιροτροφείου στο Δ.Δ. Πλατάνου, Ημαθίας.

 Η αδειοδότηση, διασύνδεση με το λεβητοστάσιο, και το δίκτυο αποχέτευσης του χοιροτροφείου, και η τεχνική υποστήριξη σύνδεσης με την ΔΕΗ, από την ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε. Το έργο υλοποιήθηκε με αυτοχρηματοδότηση.Επισυναπτόμενα αρχεία