ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Μονάδα βιοαερίου 250kWel - Γκασνάκης Α.Ε.

Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 250 kWel του χοιροτροφείου ΑΝΤ. ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ Α.Ε., είναι η πρώτη πανελλαδικά μικρού μεγέθους μονάδα που αξιοποιεί λύματα χοιροτροφείου και συμπαράγει ηλεκτρική ενέργεια , θερμότητα και λίπασμα. Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ, η θερμότητα καταναλώνεται στον αναερόβιο αντιδραστήρα για την παραγωγή του βιοαερίου, και το λίπασμα χρησιμοποιείται για γεωργικές καλλιέργειες ζωοτροφής. Η μονάδα βιοαερίου συνδέθηκε με το δίκτυο στις 27/1/2011, οπότε λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας παρήγαγε περίπου 1.500.000 kWh καθαρής ενέργειας, με στόχο τις 2.100.000 kWh ετησίως. Είναι εγκατεστημένη  εντός του γηπέδου του χοιροτροφείου στο Δ.Δ. Καμποχωρίου, ∆ήµου Αλεξάνδρειας , Νομού Ημαθίας.

Η προμήθεια και εγκατάσταση της έγινε από την ΤΕΤΩΡΟΣ Α.Ε. και η πλήρης αδειοδότηση και τεχνική υποστήριξη σύνδεσης με την ΔΕΗ, από την ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε. Το έργο έχει επιδοτηθεί από τον N.3299/2004.Επισυναπτόμενα αρχεία