ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΦΒ 1.971,0 kW

Επιεδάφιο ΦΒ πάρκο στον Ξηροπόταμο του Δήμου Δράμας, Νομού Δράμας, με σταθερές βάσεις αλουμινίου, σε πέλματα σκυροδέματος, ΦΒ συλλέκτες πολυκρυσταλικοί EGing PV, Κεντρικό inverter βιομηχανικού τύπου SMA , Υποσταθμό Μ.Τ. και σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου.