ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Μονάδα βιοαερίου 498kWel - Σεΐτης Α.Ε.

Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 498 kWel της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΕΪΤΗ Α.Ε., εξυπηρετεί 3 χοιροτροφικές μονάδες και αξιοποιεί τα λύματά τους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και λιπάσματος.

Επεξεργάζεται ετησίως κατά μέσο όρο 32.000 tn μικτών λυμάτων και οργανικών υπολειμμάτων της περιοχής, και παράγει 4.000.000 kWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, 4.100.000 kWh θερμικής ενέργειας και 23.000 tn λιπάσματος που διατίθεται σε χωράφια έκτασης 1.800 στρ. για καλλιέργεια.

Η  ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, και η θερμότητα καταναλώνεται στον αναερόβιο αντιδραστήρα για την παραγωγή του βιοαερίου. Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής βιοαερίου ξεκίνησε σταδιακά την λειτουργία της τον Μάιο 2014 και λειτουργεί πλέον σε 24ωρη βάση και σε πλήρες φορτίο. Είναι εγκατεστημένη  στο  Δ.Δ. Αργυροπουλίου, στον Τύρναβο Λάρισας.

Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, και η τεχνική υποστήριξη σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, υλοποιήθηκαν από την ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε. Το έργο υλοποιήθηκε με αυτοχρηματοδότηση.Επισυναπτόμενα αρχεία