ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Μέτρηση καμπύλης ισχύος ανεμογεννητριών

Μετρήσεις καμπύλης ισχύος ανεμογεννητριών

Η ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι και Μηχανικοί Α.Ε. είναι διαπιστευμένη κατά ISO-17025 από τον ΕΣΥΔ (αρ.πιστ.751-3) για την υλοποίηση μετρήσεων καμπύλης ισχύος ανεμογεννητριών (Α/Γ). Οι μετρήσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, παρέχοντας ακριβή δεδομένα για την απόδοση των Α/Γ. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της συμφωνηθείσας απόδοσης στα συμβόλαια μεταξύ επενδυτή- κατασκευαστή Α/Γ. Ακολουθώντας τα τελευταία διεθνή πρότυπα, η εταιρία αναπτύσσει και τη μέτρηση της καμπύλης ισχύος με τη χρήση LIDAR εγκατεστημένου στην κορυφή της νασέλας των Α/Γ, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για τον επενδυτή.