ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Μετρήσεις με LIDAR

Μετρήσεις αιολικού δυναμικού με LIDAR

Η ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι και Μηχανικοί Α.Ε. διαθέτει εξοπλισμό μετρήσεων LIDAR για τη διενέργεια ανεμολογικών μετρήσεων σε μεγάλα ύψη (έως 200μ) και σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Τα LIDAR της εταιρίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή σε συνδυασμό με ανεμολογικό ιστό. Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων και οδηγιών, παρέχοντας δεδομένα και τεκμηριωμένες αναφορές, πλήρως αποδεκτά από τράπεζες και επιχειρηματικά σχήματα. Τα LIDAR της εταιρίας έχουν εγκατασταθεί σε περισσότερες από 50 μετρήσεις για λογαριασμό πλήθους πελατών, παρέχοντας υψηλής ακρίβειας δεδομένα για διάφορες παραμέτρους του ανέμου. Το σύστημα παροχής τριπλής ενέργειας που ανέπτυξε η εταιρία εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του LIDAR ακόμη και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες.